Lund, Grand Hotel

Sedering med midazolam och andra benzodiazepiner

Hur kan vi nå längre i tandvårdsbehandling med hjälp av sedering? Här får kursdeltagarna bättre kunskap om farmakologisk sedering med midazolam/benzodiazepiner. Den farmakologiska orienteringen gäller både sederande Midazolam i lösning som benzodiazepiner i tablettform.

  • Farmakologisk orientering
  • Verkningsmekanismer
  • Patienturval: När? Hur?
  • Indikationer och kontraindikationer
  • Doseringsanvisning, manual
  • Biverkningar och komplikationer
  • Praktiska tips kring poliklinisk sedering

Föreläsare

Danijela Toft, specialisttandläkare Malmö
Per Westrin, överläkare Lund

Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543
Eller maila till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

 

Målgrupp

Tandläkare

 Alla kurser från
STF

  • 11 okt 2019
  • Danijela Toft, specialisttandläkare Malmö Per Westrin, överläkare Lund
  • Sveriges Tandläkarförbund