Emilia Romagna, Italien

Skilja friskt från sjukt i munslemhinnan – vilka förändringar ska man reagera på?

Kursen ger kunskap om sjukt och friskt i munslemhinnan. Det är viktigt att snabbt lägga märke till förändringar som kan vara förstadier till cancer, ibland kanske redan är cancer. Tidig upptäckt kan vara livräddande. Aftösa sår, virussår och bitsår kan alla vara svåra att skilja från en tidig cancer. Vi kommer under kursen att diskutera olika reaktioner i munslemhinnan. Kursen kommer också beröra behandling av cancer och vilka komplikationer tandvården måste kunna hantera. Det handlar ofta om att hantera oväntade blödningar, ge korrekt antibiotikaprofylax, och ge lindring vid smärta och torrhet i munslemhinnan.

Innehåll

• Vilka förändringar ska jag reagera på?

• Vad gör jag om jag tror att min patient har cancer i munhålan?

• Vad säger jag till min patient?

• Hur hantera patient under cancerbehandling?

• Hur behandla patient med besvär efter strålning?

 

FöreläsareAlla kurser från
Ptj

  • 08 maj - 11 maj   2019
  • Bengt Hasséus Övertandläkare, Göteborg och Johan Blomgren Övertandläkare, Göteborg
  • Praktikertjänst