Stockholm, Isodental

Snarkskenan – teori och praktik

Denna kurs vänder sig främst till assisterande personal och tandhygienister som är intresserade av hur vi i tandvården handlägger och behandlar patienter med snarkproblematik. Efter genomgången kurs så kommer du lättare att kunna fånga upp riskpatienter, samt ge allmän och motiverande information om snarkning. För att kunna svara på vad du kan göra åt problemen och få genomgång av vilka delar i den kliniska behandlingen som du kan hjälpa patienten med.

OBS: ej certifieringskurs.

  • Vad vet vi idag om sömnmedicin?
  • Hur kan vi i tandvården hjälpa?
  • Kliniska tecken på patienter med misstänkt sömnapné
  • Behandlingsgång för framställning av apnébettskena
  • Kliniska demonstrationer


Alla kurser från
STF

  • 28 feb 2020
  • Antoine Elkhoury, tandläkare och klinikchef
  • Sveriges Tandläkarförbund