Lund, Grand Hotel

Sömnapné grundkurs

Behandling för nattlig ro vid sömnapné. Vad är sant? Inte sant? Intressant? Kursens syfte är att ge ett ökat kunnande kring snarkning och sömnapné, diagnostik och behandling, ur både medicinsk och odontologisk synvinkel.

 • Sömn och sömnstörningar, samsjuklighet, risker
 • Medicinsk utredning, diagnostik och behandlingsalternativ
 • Odontologiskt omhändertagande, undersökning och behandling av patienter med sömnapné/snarkning
 • Apparatur, konstruktion, index
 • Journalföring och patientinformation
 • Bakslag i behandling, bieffekter och bettförändringar
 • Nattlig bruxism (parasomni), en sömnstörning
 • På vilken evidens vilar våra åtgärder, konsekvenser av tandläkarens behandling
 • Ansvarsförhållanden och samverkan läkare – tandläkare


Alla kurser från
STF

 • 06 feb - 07 feb   2020
 • Sören Berg, docent, sömnspecialist, öron-näsa-hals läkare, Thomas List, professor, bettfysiolog, Anna Avdelius, tandläkare och Åke Tegelberg, professor, bettfysiolog
 • Sveriges Tandläkarförbund