Lund, Grand Hotel

Sömnapné grundkurs

Behandling för nattlig ro vid sömnapné. Vad är sant? Inte sant? Intressant? Kursens syfte är att ge ett ökat kunnande kring snarkning och sömnapné, diagnostik och behandling, ur både medicinsk och odontologisk synvinkel.
 • Sömn och sömnstörningar, samsjuklighet, risker
 • Medicinsk utredning, diagnostik och behandlingsalternativ
 • Odontologiskt omhändertagande, undersökning och behandling av patienter med sömnapné/snarkning
 • Apparatur, konstruktion, index
 • Journalföring och patientinformation
 • Bakslag i behandling, bieffekter och bettförändringar
 • Nattlig bruxism (parasomni), en sömnstörning
 • På vilken evidens vilar våra åtgärder, konsekvenser av tandläkarens behandling
 • Ansvarsförhållanden och samverkan läkare – tandläkare

 

Föreläsare

Sören Berg, docent, sömnspecialist, öron-näsa-hals läkare, Thomas List, professor, bettfysiolog, Anna Avdelius, tandläkare och Åke Tegelberg, professor, bettfysiolog

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

Tandläkare och tandhygienistAlla kurser från
STF

 • 07 feb - 08 feb   2019
 • Sören Berg, docent, sömnspecialist, öron-näsa-hals läkare, Thomas List, professor, bettfysiolog, Anna Avdelius, tandläkare och Åke Tegelberg, professor, bettfysiolog
 • Sveriges Tandläkarförbund