Stockholm, Hotel C

Odontologisk sömnmedicin

Målsättningen med kursen är att uppnå tillräckliga kunskaper om obstruktiv sömnapnésyndrom (OSAS), för att du som tandläkare ska få utföra antiapnéskenor inom ramen för den landstingsfinansierade vuxentandvården. Dags att vakna för dig som utför antiapnéskenor!

 • Basala kunskaper i respiration och sömnmedicin samt de specifika problem
  som är associerade med snarkning och sömnapné
 • Odontologiskt kunna omhänderta dessa patienter samt känna till samspelet
  mellan medicin och tandvård
 • Kunna identifiera de biverkningar som kan uppkomma vid behandling med antiapnéskena
  exempelvis käkfunktionstand- och ocklusionsproblem


Alla kurser från
STF

 • 08 apr - 09 apr   2021
 • Jan Ulfberg, docent, specialistläkare i invärtes medicin och sömnstörningar, Örebro, Mohamad Schumann, övertandläkare, spec. bettfysiolog, diplomerad i odontologisk sömnmedicin, Västerås.
 • Sveriges Tandläkarförbund