Göteborg, Hotel Riverton

Sömnmedicin i teori och i praktik

Målsättningen med kursen är att ge medicinska kunskaper om obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) och kliniska tips och råd inför framställning av antiapnéskena. Svårt att välja skena? Du får en introduktion till de vanligaste antiapnéskenorna presenterade av respektive företag samt workshop med registrering av funktionsindex med mätdonen George Gauge och SOMGauge. Flera landsting rekommenderar och vissa landsting kräver en tvådagarskurs för att ekonomiskt ersätta antiapnéskena som led i kortvarig sjukdomsbehandling.

  • Grundläggande medicinska kunskaper om sömnstörningar och associerade sjukdomstillstånd
  • Orientering om samband mellan orala och allmänna sjukdomar
  • Tandvårdens rutiner, samarbete inom och utom professionen och kliniskt omhändertagande vid behandling med antiapnéskena
  • Beredskap inför behandlingssvårigheter, tillvänjningsproblem och biverkningar
  • Landstingens regler för ersättning

 

Föreläsare:

Jan Hedner, överläkare, professor, Göteborgs universitet
Ludger Grote, överläkare, Göteborgs universitet
Göran Friman, privattandläkare, medicine doktor, Filipstad

Kontakt

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

Tandläkare


Alla kurser från
STF

  • 03 okt - 04 okt   2019
  • Jan Hedner, överläkare, professor, Göteborgs universitet Ludger Grote, överläkare, Göteborgs universitet Göran Friman, privattandläkare, medicine doktor, Filipstad
  • Sveriges Tandläkarförbund