Stockholm, Sophiahemmet

Specialisttandsköterskeutbildning

Nu kör vi andra omgången av den eftertraktade utbildningen för tandsköterskor som vill höja sin teoretiska och praktiska kompetens i arbetet kring den ofta komplexa protetikpatienten med alla olika behandlingar och material som ryms där. Vid fyra tillfällen á tre dagar, kommer du som tandsköterska att få en gedigen vidareutbildning inom oralprotetik för att kunna jobba både i allmän- och specialisttandvården såväl privat som offentlig. Målet med kursen är att höja tandsköterskans kompetens inom oral protetik, ge nya arbetsroller och kunna effektivisera arbetet på kliniken. Fyra ögon ser bättre än två! Kursen är uppdelad i 4 grenar under 1 år. Kursavgiften faktureras inför första kurstillfället. Anmälan avser alla fyra grenar och är bindande.

GREN 1

GHP Specialisttandläkarna Sophiahemmet och DAB i Stockholm 24-26 september:
• Presentation av kursen
• Protetisk utredning
• Rollen som specialisttandsköterska
• Delegeringsregler
• Informationsteknik vid patientrådgivning
• Tandteknik
• Implantatkirurgi
• Röntgen, protetik och den åldrande patienten
• Projektarbete

GREN 2

På Specialisttandvården Kaniken, Folktandvården i Uppsala, 5-7 november:
• Implantatprotetik och olika cement i tandvården.

GREN 3

Eastmaninstitutet och DAB 4-6 februari 2021:
• Övergripande dokumentation med röntgen, scanning, fotografering
• Avtagbar och konventionell protetik samt det försvagade bettet
• Juvenil protetik
• Praktiska övningar

GREN 4

DAB och GHP Specialisttandläkarna Sophiahemmet 22-24 april 2021:
• Keramer och temporära ersättningar samt praktiska övningar i materialhantering, röntgen och avtryckstagning
• Patientsäkerhet och dokumentation
• Examination med utdelning av diplom och specialisttandsköterskenålAlla kurser från
STF

  • 24 sep - 26 sep   2020
  • Se: För mer information
  • Sveriges Tandläkarförbund