Smögen, Smögens hafvsbad

Spela på hela klaviaturen 3.0

Med en kliniskt inriktad kurs ges ”parodonto-protetiken” en ny injektion av inspiration och tips för att underlätta den kliniska vardagen. Idén till denna kurs kom till för mer än tjugo år sedan av Sven Scholander. Efterhand har vi uppdaterat med ytterligare föreläsare, patientfall, material- och teknikutveckling. Kursen får i sin nya form en inriktning även mot parodontologi och implantologi. Ett stort antal kliniska fall av olika svårighetsgrad belyses ur olika synvinklar. Behandlingsalternativ, klinisk metodik, råd om tekniker, material och instrument diskuteras.

 • Trender och tendenser: Protetik och parodontologi
  var står vi idag?
 • Preprotetisk behandling – optimera den biologiska basen, motivation!
 • Extrahera eller bevara parodontalt skadade tänder?
 • Retention och resistens: hur mycket tandsubstans behövs för att göra en krona? Behövs stift och pelare?
 • Kirurgisk kronförlängning; när, var, hur?
 • Preparation, friläggning & blodstillning. Grunden för att bra konventionellt eller digitalt avtryck
 • Materialval till kron- och broprotetik
 • Cementval och tekniker
 • Implantatförankrad eller tandstödd protetik vid omfattande tandförlust orsakad av parodontit? Hur ska man tänka och agera?
 • Peri-implantit; postprotetisk behandling, stödbehandling • Implantatkirurgi – förbehandling, planering och kirurgiska principer för fungerande protetik
 • Kort om konsekvenser av implantatplacering:
  hur påverkas slutresultatet och prognosen?
 • Kliniska tips och bra grejor som underlättar arbetet
 • Kliniska fall samt avslutande frågestund


Alla kurser från
STF

 • 27 maj - 28 maj   2021
 • Sven Scholander, övertandläkare (protetik) och Christopher Appelqvist, övertandläkare (parodontologi), Blekingesjukhuset, Karlskrona
 • Sveriges Tandläkarförbund