Stockholm

Straumann SMART – Grundkurs i implantatkirurgi för tandläkare

Kursen är en startutbildning som vänder sig till tandläkare som vill lära sig utföra enklare implantatkirurgiska ingrepp. Tidigare implantatprotetisk erfarenhet är en fördel.

KURSUPPLÄGG
2 ½-dagars kurs med kombinerade teoretiska och kirurgiska undervisnings-sessioner, hands on-träning och live-kirurgi. Stor vikt kommer att läggas vid sterilitet och hygien. Hands on-träning sker på griskäke. Inkluderar Straumann Smart online-utbildning.

MÅLSÄTTNING
Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs kunna:
• På ett vetenskapligt och beprövat sätt selektera patienter för behandling.
• Självständigt utföra enklare typer av implantatkirurgisk behandling.
• Förstå och förebygga risker och komplikationer.
• Få en inblick och förståelse för Straumann Dental Implant System.

KURSINNEHåLL
• Oral kirurgi: Medicinska, farmakologiska och kirurgiska aspekter.
• Osseointegrering, biologiska aspekter och principer.
• Pre-operativ utredning.
• Implantatinstallation: steg-för-steg.
• Praktisk övning, steriluppdukning och inklädning av patient.
• Organisation och rutiner inför operation.
• Hands on-träning på modell och griskäke.
• Post-operativa rutiner och efterkontroller.
• Hygienrutiner.
• Protetisk terapiplanering.
• Straumann Dental Implant System.

Kursen inkluderar Straumann Smart Online Education:
• Unik 24/7 möjlighet för självstudier.
• Exklusiv tillgång till en optimal blandning av praktikinriktat inlärningsmaterial: interaktiva PDF:er omfattande implantat-relaterad klinisk teori och information om steg-för-steg användning av Straumann® basprodukter.
• Kliniska filmer.
• Checklistor, redigerbara schemata för användning på kliniken, patientinformation.
• Teknisk produktinformation.
• Kunskapstester.
• Tillgång till utvalda ITI Online Academy inlärningsmoduler.

Detaljerat kursprogram erhålls före kursstart.Alla kurser från
Straumann

  • 31 jan - 02 feb   2019
  • Leg. Tandläkare Erik Lennartsson Specialist käkkirurgi Elias Messo Specialist Radiologi Klara Ragne Operationstandsköterska Ingrid Olsson
  • Straumann