Stockholm

Straumann SMART – Grundkurs i implantatprotetik för assisterande personal

Kursen är tänkt som en startutbildning för assisterande personal som har liten eller ingen erfarenhet av implantatbehandling.

MÅLSÄTTNING
En viktig förutsättning för att kunna erbjuda patienterna ett kvalitativt
implantatomhändertagande är att alla i tandvårdsteamet har en stabil och aktuell kunskapsbas. Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs fått en grundförståelse för implantatbehandling med tonvikt på implantatprotetik.

KURSUPPLÄGG
2-dagars kurs som ges i föreläsnings- och diskussionsform varvat med inslag av praktiskt arbete på modell. Kursen går parallellt med ”Grundkurs i implantatprotetik för tandläkare”.

KURSINNEHÅLL
• Patientselektion.
• Osseointegrering.
• Mjukvävnadsintegration.
• Rökning och implantat.
• Mikrofloran kring implantatet.
• Pre- och postoperativ patientbehandling.
• Operationsbeskrivning.
• Protetiska konstruktioner.
• Komplikationer.
• Profylax och hygienrutiner.
• Uppföljningsprogram för behandlade patienter (klinisk us och rtg).
• Straumann Dental Implant System.

Kursen inkluderar Straumann Smart Online Education:

• Unik 24/7 möjlighet för självstudier.
• Exklusiv tillgång till en optimal blandning av praktikinriktat inlärningsmaterial: interaktiva PDF:er omfattande implantat-relaterad klinisk teori och information om steg-för-steg användning av Straumann® basprodukter.
• Kliniska filmer.
• Checklistor, redigerbara schemata för användning på kliniken, patientinformation.
• Teknisk produktinformation.
• Kunskapstester.
• Tillgång till utvalda ITI Online Academy inlärningsmoduler.

Detaljerat kursprogram erhålls före kursstart.Alla kurser från
Straumann

  • 04 sep - 05 sep   2019
  • Carl-Fredrik Arnelund Barbro Swartz Helena Bergman Carina Pekkari Hadi Keivanlo
  • Straumann