Scandic Hallandia, Halland

Straumann SMART – Grundkurs i implantatprotetik för assisterande personal

2-dagars kurs som ges i föreläsnings- och diskussionsform varvat med inslag av praktiskt arbete på modell. Kursen går parallellt med ”Grundkurs i implantatprotetik för tandläkare”.

MÅLSÄTTNING
En viktig förutsättning för att kunna erbjuda patienterna ett kvalitativt
implantatomhändertagande är att alla i tandvårdsteamet har en stabil och aktuell kunskapsbas. Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs fått en grundförståelse för implantatbehandling
med tonvikt på implantatprotetik.

MÅLGRUPP
Kursen är tänkt som en startutbildning för assisterande personal som har liten eller ingen erfarenhet av implantatbehandling.

KURSINNEHÅLL
• Patientselektion.
• Osseointegrering.
• Mjukvävnadsintegration.
• Rökning och implantat.
• Mikrofloran kring implantatet.
• Pre- och postoperativ patientbehandling.
• Operationsbeskrivning.
• Protetiska konstruktioner.
• Komplikationer.
• Profylax och hygienrutiner.
• Uppföljningsprogram för
behandlade patienter (klinisk us och rtg).
• Straumann Dental Implant System.
Kursen inkluderar Straumann Smart Online Education:
• Unik 24/7 möjlighet för självstudier.
• Exklusiv tillgång till en optimal blandning av praktikinriktat inlärningsmaterial: interaktiva PDF:er omfattande implantat-relaterad klinisk
teori och information om steg-för-steg användning av Straumann® basprodukter.
• Kliniska filmer.
• Checklistor, redigerbara schemata för användning på kliniken, patientinformation.
• Teknisk produktinformation.
• Kunskapstester.
• Tillgång till utvalda ITI Online Academy inlärningsmoduler.

Detaljerat kursprogram erhålls före kursstart.

KURSAVGIFT
SEK 6 000 exkl moms.
SEK 7 500 inkl moms.

Kursmaterial, luncher och en gemensam kursmiddag ingår.

SOCIAL AKTIVITET
Dag 1: Gemensam kursmiddag för deltagare, föreläsare och kursarrangörAlla kurser från
Straumann

  • 10 apr - 11 apr   2019
  • Odont Dr. Övertandläkare, Specilaist Parodontologi och Oral Protetik Lars-Åke Johansson Specialist Parodontologi Hadar Hallström Specialist Odontologisk Radiolog Christina Lindh Övertandläkare Specialist Oral Protetik Andrée Nilsson Leg. tandhygienist Susann Lindgren
  • Straumann