Stockholm

Straumann SMART – Grundkurs i implantatprotetik för tandläkare

Tandläkare med liten eller ingen erfarenhet av implantatbehandling.

MÅLSÄTTNING
Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs självständigt kunna patientselektera, terapiplanera samt utföra alla typer av implantatprotetisk
behandling med Straumann® Dental Implant System.

KURSUPPLÄGG
3-dagars kurs som ges i föreläsnings- och diskussionsform varvat med grupparbeten samt inslag av praktiskt arbete på modell. Egna patientfall medtas för terapiplanering. Kursen är tänkt som en startutbildning och skall ge full kompetens att utföra implantatprotetisk behandling.

KURSINNEHÅLL
• Osseointegrering – historik och grundprinciper.
• Hård- och mjukvävnadsinläkning vid olika implantatytor.
• Röntgenundersökning i samband med implantatbehandling.
• Bedömning av benkvalitet/volym.
• Patientselektion.
• Terapiplanering.
• Implantat på mucosa och bennivå.
• Implantatprotetik – steg-för-steg.
• Protetisk behandlingsgång.
• Hands on-träning och avtryckstagning på modell.
• Protetiska konstruktioner – materialval.
• Fallbeskrivningar.
• Postoperativa åtgärder.
• Komplikationer.
• Praktiska råd.
• Försäkringsbestämmelser.
• Straumann Dental Implant System.

Detaljerat kursprogram
erhålls före kursstart.

Kursen inkluderar Straumann
Smart Online Education:
• Unik 24/7 möjlighet för självstudier.
• Exklusiv tillgång till en optimal blandning av praktikinriktat inlärningsmaterial: interaktiva PDF:er omfattande implantat-relaterad klinisk teori och information om steg-för-steg användning av Straumann® basprodukter.
• Kliniska filmer.
• Checklistor, redigerbara schemata för användning på
kliniken, patientinformation.
• Teknisk produktinformation.
• Kunskapstester.
• Tillgång till utvalda ITI Online Academy inlärningsmoduler.

Detaljerat kursprogram erhålls före kursstart.Alla kurser från
Straumann

  • 04 sep - 06 sep   2019
  • Specialist Oral Protetik Carl-Fredrik Arnelund Specialist Oral Protetik Barbro Swartz Leg. Tandhygienist Helena Bergman Specialist Maxillofacial Radiologi Hadi Kaivanlo
  • Straumann