Göteborg

Straumann SMART – Grundkurs i implantatprotetik

2-dagars kurs som ges i form av föreläsningar, praktiskt arbete och gruppövningar. Egna patientfall medtas för terapiplanering.
Inkluderar Straumann Smart online-utbildning.

MÅLSÄTTNING
Kursen skall ge deltagarna full kompetens att planera, utföra och följa upp implantatprotetisk behandling med Straumann® Dental Implant System.

MÅLGRUPP
Tandläkare med liten eller ingen erfarenhet av implantatbehandling.

KURSINNEHåLL
• Osseointegrering – historik.
• Implantat vs tand.
• Patientselektion.
• Röntgen – olika val.
• Terapiplanering, protetiska och kirurgiska hänsynstaganden.
• Protetisk behandlingsgång.
• Kirurgiska aspekter.
• Hands-on och praktiska övningar.
• Olika protetiska konstruktioner.
• Fallbeskrivningar – från entandslucka till komplexa fall.
• Postoperativa åtgärder, komplikationer, hygieniska aspekter.
• Egna fall. Deltagarna uppmanas ta med egna fall för diskussion och terapiplanering.
• Försäkringsbestämmelser.
• Straumann Dental Implant System.

Kursen inkluderar Straumann Smart Online Education:
• Unik 24/7 möjlighet för självstudier.
• Exklusiv tillgång till en optimal blandning av praktikinriktat inlärningsmaterial:
interaktiva PDF:er omfattande implantat-relaterad klinisk teori och information om steg-för-steg användning av Straumann® basprodukter.
• Kliniska filmer.
• Checklistor, redigerbara schemata för användning på kliniken, patientinformation.
• Teknisk produktinformation.
• Kunskapstester.
• Tillgång till utvalda ITI Online Academy inlärningsmoduler.

Detaljerat kursprogram erhålls före kursstart.Alla kurser från
Straumann

  • 28 nov - 29 nov   2019
  • Docent, Specialist Käkkirurgi Göran Kjeller Docent Ulf Nannmark
  • Straumann