Scandic Hallandia, Halmstad

Straumann SMART – Grundkurs implantatprotetik för tandläkare

3-dagars kurs som ges i föreläsnings- och diskussionsform varvat med grupparbeten samt inslag av praktiskt arbete på modell. Egna patientfall medtas för terapiplanering. Kursen är tänkt som en startutbildning och skall ge full kompetens att utföra implantatprotetisk behandling.

MÅLSÄTTNING
Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs självständigt kunna patientselektera, terapiplanera samt utföra alla typer av implantatprotetisk behandling med Straumann® Dental Implant System.

MÅLGRUPP
Tandläkare med liten eller ingen erfarenhet av implantatbehandling.

KURSINNEHÅLL
• Osseointegrering – historik och grundprinciper.
• Hård- och mjukvävnadsinläkning vid olika implantatytor.
• Röntgenundersökning i samband med implantatbehandling.
• Bedömning av benkvalitet/volym.
• Patientselektion.
• Terapiplanering.
• Implantat på mucosa och bennivå.
• Implantatprotetik – steg-för-steg.
• Protetisk behandlingsgång.
• Hands on-träning och avtryckstagning på modell.
• Protetiska konstruktioner – materialval.
• Fallbeskrivningar.
• Postoperativa åtgärder.
• Komplikationer.
• Praktiska råd.
• Försäkringsbestämmelser.
• Straumann Dental Implant System.

Kursen inkluderar Straumann Smart Online Education:
• Unik 24/7 möjlighet för självstudier.
• Exklusiv tillgång till en optimal blandning av praktikinriktat inlärningsmaterial: interaktiva PDF:er omfattande implantat relaterad klinisk teori och information om steg-för-steg användning av Straumann® basprodukter.
• Kliniska filmer.
• Checklistor, redigerbara schemata för användning på kliniken, patientinformation.
• Teknisk produktinformation.
• Kunskapstester.
• Tillgång till utvalda ITI Online Academy inlärningsmoduler.

Detaljerat kursprogram erhålls före kursstart.

KURSAVGIFT
SEK 11 000 exkl moms.
SEK 13 750 inkl moms.

Kursmaterial, luncher och en gemensam kursmiddag ingår.

OBS! Det är möjligt att välja till en 1/2–dag med kliniska demonstrationer av olika moment som ingår i implantatprotetisk behandling.

Demonstrationskursen: 15 tandläkare.

För demonstrationskursen tillkommer:
SEK 2 000 exkl moms.
SEK 2500 inkl moms.Alla kurser från
Straumann

  • 10 apr - 12 apr   2019
  • Odont Dr. Övertandläkare, Specilaist Parodontologi och Oral Protetik Lars-Åke Johansson Specialist Parodontologi Hadar Hallström Övertandläkare Specialist Oral Protetik Andrée Nilsson Specialist Odontologisk Radiolog Christina Lindh Leg. tandhygienist Susann Lindgren
  • Straumann