Stockholm

Straumann SMART – Introduktionskurs

Endags-kurs som ges i föreläsnings- och diskussionsform.

MÅLSÄTTNING

Målet med kursen är att introducera samt utbilda deltagarna i Straumanns implantatsystem. I kursen ingår en genomgång av principer kring osseointegrering och kirurgi men även patientselektion och när man ska välja en– respektive tvåstegsteknik samt skruvretinerade eller cementerade konstruktioner. Belastningsprinciper och kirurgiska aspekter i den estetiska zonen kommer också gås igenom. Under dagen kommer också val av protetiska material och komponenter behandlas. Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs ha fått insikt i behandlingsmöjligheter med Straumann Implant System. Deltagaren kommer även att få insyn i implantatsystemets produktportfölj, både kirurgiskt som protetiskt men också digitalt.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till tandläkare med erfarenhet av implantatbehandling men som har ringa eller ingen erfarenhet av Straumanns implantatsystem och nu vill förkovra sig inom detta.

KURSINNEHÅLL
• Osseointegreringens principer.
• Kirurgiska principer.
• Patientselektion.
• En- eller tvåstegskirurgi.
• Belastningsprinciper.
• Korta implantat.
• Tissue Level- eller Bone Level-implantat?
• Bone Level Tapered-implantat.
• Temporära lösningar.
• Skruvretinerade eller cementerade konstruktioner?
• Kirurgiska aspekter i den estetiska zonen.
• Val av material och komponenter – estetiska aspekter och design av kronor och broar.
• Straumann® CARES® Digital Solutions.
• Createch.
• Straumann® CARES®.
• Individuella distanser – möjligheter.
• Variobase.
• Betydelsen av Original-på-Original.
• Straumann Dental Implant System.

Kursen inkluderar Straumann
Smart Online Education:

• Unik 24/7 möjlighet för självstudier.
• Exklusiv tillgång till en optimal blandning av praktikinriktat inlärningsmaterial: interaktiva
PDF:er omfattande implantatrelaterad klinisk teori och information om steg-för-steg användning av Straumann® basprodukter.
• Kliniska filmer.
• Checklistor, redigerbara schemata för användning på kliniken, patientinformation.
• Teknisk produktinformation.
• Kunskapstester.
• Tillgång till utvalda ITI Online Academy inlärningsmoduler.

Detaljerat kursprogram erhålls före kursstart.Alla kurser från
Straumann

  • 27 sep 2019
  • Odont Dr. Övertandläkare, Specilaist Parodontologi och Oral Protetik Lars-Åke Johansson
  • Straumann