Kursdag - DAB Showroom, Nybrogatan 69, Stockholm Middag - Gamla ”Käftis”, Holländargatan 17, Stockholm

Sverkerdagen

Kursdag och middag helt i Sverker Toreskogs anda

Program

08.30 Registrering och förmingel

Allmän medicinska riskpatienter i tandvården

Karin Garming Legert

Att undvika och hantera komplikationer i samband med direktinstallationer
Elias Messo

Lunch
Fortsatt föreläsning

Elias Messo

Fällor och fel (komplikationer) vid implantatprotetiska behandlingar Martin Janda

Middag med underhållning

Föreläsare
Karin Garming Legert, Specialist i orofacial medicin, medicine doktor

Universitetsadjunkt vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet. Grundutbildningsansvarig för orofacial diagnostik och rehabilitering. Ordförande i utbildningsnämnden (UN Dentmed).

Elias Messo, Specialist i käkkirurgi

Sedan 2010 har Elias arbetat på Uppsala Käkkirurgiska centrum. Han arbetar idag även på Colosseum Specialisttandvård i Stockholm. Fokus för hans verksamhet är kliniskt orienterad implantologi och digitalt arbetsflöde. Ämnesföreträdare i dentoalveolär- och implantkirurgi vid specialistklinikerna och Smile.

Martin Janda, Specialist i oral protetik, odontologie doktor

Arbetar som privattandläkare i Lund och som lektor vid Malmö Universitet. ”Honorary associate professor” i Hongkong samt flerfaldigt prisbelönt och mycket uppskattad föreläsare.
Martin erhöll Sverkerpriset 2022 vid Riksstämman i Göteborg.

Varmt välkomna önskar GTS och ADSS!

Farid Akhlaghi, Anna Bogren, Hans Nilson och Gunnar Håwi

Kursavgift

3 000 SEK inkluderar lunch samt middag

Anmälan

Senast 3 februari 2023 till info@gtskonferens.se (ange ”Sverker” och antal personer)

  • 17 feb 2023
  • GTS och ADSS