Göteborgs Tandläkarsällsks (GTS) på Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg

Sverkerpriset

Pristagarna, Erik Svedsrud och Tif Qureshi kommer att föreläsa i Göteborgs Tandläkarsällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9 i Göteborg den 28 februari 2020 kl. 09:00-16:30. Anmälan sker till info@gtskansli.se

  • 28 feb 2020
  • Erik Svedsrud, Oslo och Tif Qureshi, London
  • ADSS, American Dental Society of Sweden och GTS