Stockholm, Fatburen, Södermalmsallén 36-38, lokal Champagne

Tackla Tobak i tandvården 2019 – Nationell Yrkeskonferens om tobaksprevention

Konferensen belyser tandvårdens roll i det tobakspreventiva arbetet, tobaksavvänjning, tobaksindustrins miljöeffekter och hur ungdomar påverkas av tobaksindustrin i t ex digitala kanaler. Tandvården träffar hela befolkningen och utgör en viktig kunskapsspridare både på individnivå i behandlingsstolen och på gruppnivå i den externa verksamheten t ex på våra skolor. Den 1 juli 2019 träder flera förändringar i kraft på tobaksområdet, t ex rökförbud på uteserveringar. Vi kan påvisa värdet av klok lagstiftning.

Tandvård mot Tobak har samlat den svenska tobakseliten som ger sin syn på hur de tänker tackla tobaken. Hur ser det ut och hur kan vi inom tandvården konkret arbeta med tobaksprevention. Röktobak vet vi mycket om, men hur är det med andra nikotinprodukter? Vad händer när rökfriheten blir norm?

Målgrupp är politiker och beslutsfattare inom hälsovård, sjukvård och tandvård, samt personal på fältet.
Välkomna att under moderatorskap av tandläkare Karin Sjögren alldeles gratis lyssna till:
Johanna Reuterving Smajic, tandhygienist och ledamot i Tandvård mot Tobak. Hur ser en tobakslektion i skolan ut – vad säger vi? Inspirerande för er som arbetar med lektioner i skolan!
Birgitta Enmark, tandhygienist, vice ordf Tandvård mot Tobak. Tobaksfrågan i asyltandvård. Tobaksfri Duo – framgångsrik kontraktsmetod i barn- och ungdomsgruppen, sprids över Sverige. Är din kommun eller din region med?

Våra fackliga företrädare:
Chaim Zlotnik, ny ordförande i Sveriges Tandläkarförbund,
Ingela Jägerstrand, vice ordförande i Sveriges Tandhygienistförening,
Marie Udén, ledamot Svenska Tandsköterskeförbundet.
Eva Ljung, ordförande Folktandvården AB i Stockholm – tandvårdens möjligheter i tobakspreventivt arbete.
Niklas Malmberg, vetenskapsjournalist, ledamot i VISIR. Presentation av rapporten ”Tobaksindustrins miljöpåverkan”. Regnskogen skövlas – hur är det möjligt?
Jan Michael Hirsch, professor, käkkirurg i Uppsala, Cancer i munhålan – tobaksinducerad – är den möjlig att förhindra och bota i tid?!
Helen Stjerna, A Non Smoking Generation. Tobaksindustrin på nätet flyger under radarn och fångar våra ungdomar. Smutsigare marknadsföring får man leta efter.
Ann Post, Sluta Röka Linjen – Vad säger patienten? Hur blir svaret? Hur kan vi använda sluta-röka-linjen – en gratis resurs.
Göran Boëthius, lungläkare, docent och tobaksexpert på Tobaksfakta. Tobacco Endgame – så kan vi fasa ut tobaksbruket.
Hans Gilljam, lungläkare, professor i tobaksprevention. Läget i världen och Stockholm?
Joanna Stjernschantz Forsberg. Uppdrag Tobaksprevention Stockholm. Presentation av den nya enheten.

Tid: Tisdagen den 26 mars 2019 kl 13.00-16.30
Anmälan senast 1 mars via Tandvård mot Tobaks hemsida; www.tandvardmottobak.org

Tillsammans tacklar vi tobak – väl mött!
hälsar Lena Sjöberg, ordförande i Tandvård mot Tobak.

  • 26 mar 2019
  • Tandläkare Karin Sjögren, tandhygienist Johanna Reuterving Smajic och tandhygienist Birgitta Enmark