Göteborg, Radisson Blu Scandinavia Hotel

Tänder för en hållbar framtid

Dagens konkurrensutsatta tandvård har förändrats vad gäller krav på kvalité. Fördjupad kunskap och förståelse är en förutsättning för att kunna välja rätt material vid olika tillfällen och hantera dessa på bästa sätt för ett bra, ekonomiskt och patientsäkert långtidsresultat. Vilka olika faktorer behöver vi tänka på? Hur skall vi hantera våra material för att uppnå ett lyckat kliniskt långtidsresultat?

Kursplan

 • Bettets funktion, vad gör vi rätt och vad kan gå fel?
 • Anatomins betydelse
 • Mekanik och mikromekanik
 • Materialval och uppdaterad kunskap om bonding, komposit, cement och keram
 • Hur skall man tänka när det gäller reparativ behandling av den rotfyllda tanden?
 • När använda vad? Preprotetisk behandling? Kariologiskt ställningstagande?
 • Partiell excavering bra eller mindre bra?
 • Utrustningens betydelse?
 • Teknik och kliniska tips
 • Kliniska studier och vetenskap
 • Vad säger regelverket om materialvalet?
 • Materialval från ett hållbarhetsperspektiv


Alla kurser från
STF

 • 24 mar - 25 mar   2022
 • Ulf Örtengren, docent, (professor UIT, Norge), tandläkare, Göteborg och Jan Kowar, specialist i oral protetik, odont. dr, Göteborg
 • Sveriges Tandläkarförbund