Split, Kroatien

Tänder, tandkött och skruvar, två dagar med tre specialister

Vardagens patienter kan bjuda på stora utmaningar. Den röda tråden för att lyckas med behandlingen är diagnosticering, terapiplanering och prognosbedömning. Hur ska man tänka för att optimera långtidsprognosen och minska risken för komplikationer? Hur kan hela tandvårdsteamet samverka på bästa sätt för ett gott omhändertagande?

 • Undersökning och diagnosticering
 • Nya parodontala och periimplantära klassificeringar
 • Benbiologi och åldrande
 • Riskbedömning
 • Protetiska behandlingsalternativ och materialval
 • Terapiplanering
 • Profylax
 • Uppföljning
 • Teamtandvård; tandsköterskans/hygienistens roll
 • Komplikationer
 • Falldiskussioner


Alla kurser från
STF

 • 08 okt - 09 okt   2020
 • Lucy Weibull, Specialist i käkkirurgi, Göteborg, Lory Melin Svanberg, odont dr, specialist i protetik, Halmstad, och Anna Bogren, odont dr, specialist i parodontologi, Göteborg
 • Sveriges Tandläkarförbund