Göteborg, Radisson Blu Scandinavia Hotel

Tanderosioner i det unga bettet

Unga patienter med erosioner är ett stort problem idag, och vi vet inte alltid HUR vi ska hjälpa dem. Den här kursen ger strategier och behandlingskoncept för behandling av erosionspatienter i tandvården.

  • Orsaksfaktorer och diagnostik
  • Att förebygga tanderosion och stoppa redan uppkomna skador
  • Motiverande samtal, hur ta upp problemet?
  • Behandling av tidiga skador
  • Behandling av grava skador. Protetisk rehabilitering

Tanderosion är i vissa åldersgrupper vanligare än karies. Blir skadorna omfattande får patienten ett stort och livslångt behov av tandvård och en rehabilitering kan ibland kosta betydligt mer än vad den ofta unga patienten klarar ekonomiskt. En tidig diagnos och behandling är lika angelägen som diagnostik och behandling av karies. Här får du stöd i att motivera och hantera denna patientgrupp.Alla kurser från
STF

  • 26 mar - 27 mar   2020
  • Tita Mensah, övertandläkare och Per Häger, övertandläkare, båda Karlstad.
  • Sveriges Tandläkarförbund