Stockholm, Scandic Park

Tandhygienist som resurs vid bettfysiologisk utredning och behandling

Hur kan du som tandhygienist fånga upp patienter med bettfysiologiska besvär? Det får du veta på den här kursen, tillsammans med hur du på bästa sätt informerar och svarar på frågor om orsaker och behandlingsalternativ.

Kursplan 

 • Käksystemets funktionella anatomi, fysiologi och biomekanik, normala funktioner
 • Muskulära funktionsgrupper huvud, nacke och hals
 • Symptom på ansiktssmärta och käkfunktionsstörningar
 • Aspekter på bettet
 • Orsaker till funktionsstörningar
 • Temporomandibulära smärtsymptom och smärtutredning
 • Patientomhändertagande och psykologiska aspekter vid anamnes och behandling
 • Information om käksystemet och dess funktion
 • Behandling med bettskena
 • Kunna fånga upp snarkarna, kliniska tecken
 • Fysioterapeutiska behandlingsprinciper
 • Instruktion rörelseträning och lokal avspänning för käksystemet
 • Anamnesupptagning med frågeformulär för mätning av smärta, funktion, personlighetsdrag och stämningsläge
 • Motiverande samtal
 • Ge adekvat information om de vanligaste tillstånden inom området käkfunktionsstörningar
 • Sammanfattning av kursen och diskussion av det som varit svårt att förstå eller att göra


Alla kurser från
STF

 • 08 okt - 09 okt   2020
 • Christina Mejersjö, övertandläkare, docent, Göteborg
 • Sveriges Tandläkarförbund