Göteborg, Hotel Riverton

Tandläkarveckan

I september är det åter dags för det första blocket av vår systematiska fortbildning, Tandläkarveckan. Nationella riktlinjer och evidens, mixat med beprövad erfarenhet, idag, imorgon och i framtiden. Nedan syns föreläsarna som deltar med sina ämneskunskaper i protetik, bettfysiologi, endodonti, farmakologi, gerodonti och kirurgi. Tandläkarveckan genomförs i 2 block, vecka 36 varje år. Man kan börja med vilket som helst av blocken. En ny systematisk fortbildning i toppklass väntar på dig!

Tandläkarveckan omfattar 2 x 5 dagar och genomförs alltid vecka 36.

För att få intyg för avklarad utbildning skall båda veckorna vara genomförda.

Tandläkarveckan kommer systematiskt att ge deltagaren aktuell kunskap om våra största, odontologiska ämnen. Dessa får en eller en halv dag vardera eller för Protetik t.om. en och en halv dag. Föreläsningarna utgår från evidensbaserad kunskap enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Föreläsningarna kan också spetsas med lite smalare kunskap och framtidsspaning.

Föreläsare block 1

Martin Janda, odont dr, Malmö
Per Alstergren, docent, Staffanstorp
Lisbeth Dahlström, övertandläkare, Göteborg
Wivi-Anne Sjöberg, övertandläkare, Göteborg
Pia Skott, tandläkare, Bromma
Robert Heymann, med dr, Stockholm

Block 2 HT20, år 2 innehåller
Oral medicin, implantatprotetik, oral radiologi, kariologi, pedodonti, parodontologi och ortodonti

Så säger kursdeltagare

”Bra koncept, bra med uppdatering inom många odontologiska områden. Trodde att det skulle bli jobbigt med en hel veckas föreläsningar men det fungerade förvånansvärt bra.”

”Bra upplägg. Perfekt storlek på gruppen, bra gruppkänsla och varje individ syntes.”

Kontakt

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

Tandläkare

Kursen genomförs som ett samarbete mellan NordÖstra Kursnämnden, Västra kursnämnden och Södra kursnämndenAlla kurser från
STF

  • 02 sep - 06 sep   2019
  • Martin Janda, odont dr, Malmö Per Alstergren, docent, Staffanstorp Lisbeth Dahlström, övertandläkare, Göteborg Wivi-Anne Sjöberg, övertandläkare, Göteborg Pia Skott, tandläkare, Bromma Robert Heymann, med dr, Stockholm
  • Sveriges Tandläkarförbund