Göteborg, Hotel Riverton

Tandsköterskan – viktig funktion vid oralkirurgiska ingrepp

Idag och i framtiden kommer alltmer kirurgiska ingrepp att utföras inom allmäntandvården inte minst implantatkirurgi. Vad ställer det för krav och vad kan tandsköterskan tillföra i kompetens för god vård?

 • Basala kirurgiska principer
 • Biopsi och mjukvävnadskirurgi
 • Dentoalveolär kirurgi
 • Implantatkirurgi
 • Hygien och barriärskydd
 • Steril uppdukning och hantering
 • Instrumentering och assistans
 • Det pre- och postoperativa samtalet
 • Postoperativ telefonrådgivning
 • Pre- och postoperativ smärtbehandling
 • Läkemedelshantering för tandsköterskor – vad gäller?
 • Kirurgiska brickor och innehåll


Alla kurser från
STF

 • 05 mar 2020
 • Bengt Alsén, övertandläkare, Annika Lüttswager, operationstandsköterska, Sonja Strömdahl, operationstandsköterska, samtliga ÖNH/Käkkirurgiska kliniken, NU-sjukvården, Trollhättan
 • Sveriges Tandläkarförbund