Helsingborg Arena

Tandvårdsdag i Helsingborg

En inspirerande heldag på Helsingborg Arena!
Inspirationsföreläsning av Laila Bagge, viktiga odontologiska uppdateringar och föreläsningar, mingel och bra affärer.
Välj två bland flera intressanta föreläsningar!

Program

En orientering i Estetikens värld

Terapiplanering, hur man kan tänka vid planering av ett fall med estetiska komponenter, olika opaciteter och skiktning av composite. Fotografering, kommunikation tandläkare- tekniker-patient, användbara tips samt mycket mer!

Föreläsare; Tandläkare Michael Karlsten, Dentalakademin Stockholm, estetisk/kosmetisk tandvård och bettfunktion. Ackrediterad i AACD och SACD, verksam i ackrediteringkommittén SACD.
Framtidens attraktiva arbetsplats
Att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare och är lönsamt på både kort och lång sikt. Hur ser unga akademiker på sin värld och vilka värderingar har den nya generationen? Anna Dyhre varvar fakta med humor och ger konkreta tips och användbara strategier att tillämpa i det dagliga arbete med klinikens varumärke.
Föreläsare: Anna Dyhre, expert inom Employer Branding.
Utan spaning ingen aning

Trender i världen och tandvården. Inspel och diskussion om framtidens tandvård – yrket, kliniken, branschen.

Föreläsare meddelas senare

10 år med CBCT & guidad kirurgi
Rasmy Shahnavaz, specialist inom implantatbehandling och guidad kirurgi, delar med sig av sina erfarenheterer. Rasmy har som första tandläkare i Sverige deltagit i utvecklingen av Computer Guided Implantology.
Föreläsare; Dr Rasmy Shahnavaz, kliniskt ansvarig och grundare av Swedish Dental, Stockholm.
Aktuell kariologi
Fluor – dess kariesförebyggande effekt och eventuella risker? Hur hanterar vi bäst erosionsproblematiken i kliniken? En uppdatering av aktuella ämnen inom kariologi!
Föreläsare; Professor Peter Lingström, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Förutsägbar protetik med diagnostisk uppvaxning
Fallpresentationer, patientfall med omfattande vårdbehov. Hur de kan planeras, utvärderas samt genomföras med fokus på tillämpning och användning av diagnostisk uppvaxning och förbättrad kommunikation i tandvårdsteamet inklusive tandtekniker.
Föreläsare: Ötdl Arman Ameri, specialist oral protetik, Malmö Högskola


  • 28 jan 2016
  • Tandläkare Michael Karlsten, Anna Dyhre, expert inom Employer Branding, Dr Rasmy Shahnavaz, Professor Peter Lingström, Ötdl Arman Ameri
  • iTeVe