Stockholm, Scandic Park

Tandvårdsrädsla, bemötande och behandling

Kursen kommer att ge information om prevalensen, de inlärningspsykologiska mekanismerna bakom, samt den fysiologiska aktiveringen vid tandvårdsrädsla. Utifrån detta går vi igenom hur vi använder verktyg från KBT för att behandla tandvårdsrädda patienter och hur evidensen ser ut för olika behandlingsinsatser för tandvårdsrädda patienter. Kursen kommer att ge både fördjupad teoretisk kunskap kring tandvårdsrädsla och KBT, samt kliniska verktyg för patientbehandlingar.

  • KBT – det vetenskapliga underlaget med stöd från Socialstyrelsen
  • KBT – i den kliniska vardagen vid behandling av tandvårdsrädda
  • Övriga värdefulla tips tack vare lång erfarenhet i behandling av tandvårdsrädda.

Robert är utbildad psykolog vid Karolinska Institutet och forskar (doktorerar) på behandling av tandvårdsrädsla.Han utbildar även vid grundutbildningen för tandläkare på Karolinska Institutet samt ger kurser för Folktandvården Stockholm. Robert har lång erfarenhet av att arbeta kliniskt med tandvårdsrädda patienter, både barn och vuxna, genom KBT behandlingar.Alla kurser från
STF

  • 20 mar 2020
  • Robert Schibbye, psykolog och forskare, Stockholm
  • Sveriges Tandläkarförbund