Malmö

Ta’t lugnt och få mer gjort

Handfasta tips i tidboksplanering och arbetsfördelning.

En föreläsningskurs med praktiska övningar som visar hur ditt teams arbetsdag skulle kunna te sig om man förändrar sättet att fördela arbetsuppgifterna.

Program

  • Utgår från ditt teams egen verklighet genom att du tar med tidboksblad för tre dagar
  • Tidboksbladen planeras om enligt den nyvunna kunskapen och visar hur ni faktiskt kunnat arbeta i en lugnare, mer stimulerande miljö och samtidigt erhålla en förbättrad ekonomi
  • Verktyg för att ta hand om allas förslag till förbättringar av arbetsdagen
  • Regler för hur du styr tidboken istället för att den styr dig
  • Svar på frågan: hur gör man för att skapa en stimulerande, lyckosam och rolig teamtandvård?
  • Teamen kommer hem med en egen utvecklingsplan


Alla kurser från
Gordon

  • 08 apr 2016
  • Tandläkare Gordon Meland
  • Sveriges Tandläkarförbund