Bjärred, Flädie mat & vingård

Terapiplanering från tre vinklar mot ett mål

Terapiplanera multidisciplinärt tillsammans med oss i naturskön miljö! Hur ser vi på de olika terapialternativen och vad har vi för styrkor när vi planerar och genomför behandlingen multidisciplinärt?
 • Terapiplaneringar
 • Falldiskussioner
 • Fallösningar
 • Preprotetisk ortodonti
 • Möjligheter och begränsningar med ortodontiska skenor
 • Parodontit och allmänhälsa
 • När är det lämpligt med implantat och när är det inte lämpligt?
 • Fast eller avtagbar protetik på patienter med parodontit?
 • Finns det bara en möjlig lösning?


Alla kurser från
STF

 • 07 maj - 08 maj   2020
 • Heidrun Kjellberg, övertandläkare ortodonti, Lund, Daniel Jönsson, övertandläkare parodontologi, Lund, Nils Löfgren, övertandläkare oral protetik, Göteborg.
 • Sveriges Tandläkarförbund