Göteborg

The 4th Jan Lindhe International Symposium

Huvudtema: The susceptible patient – a clinical challange in periodontal and implant therapy.

Jan Lindhe International Symposium arrangeras för 4:e gången av Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet den 9-10 maj 2014 i Wallenberg Congress Center på Medicinareberget i Göteborg. Årets symposium har fokus på de utmaningar vi möter som kliniker när det gäller patienter med svår parodontit och peri-implantit. Föreläsare är världsledande forskare/kliniker som under 2 dagar kommer att diskutera hur genetiska, mikrobiologiska och livsstilsrelaterade faktorer inverkar på människors sjukdomskänslighet, i vilken omfattning svår parodontit och peri-implantit förekommer, hur man baserat på senaste vetenskapliga rön kan behandla och rehabilitera drabbade patienter genom infektionskontroll, rekonstruktiva kirurgiska metoder och tand-/implantatstödd protetik.

Vid symposiet kommer man även att kunna lyssna till föreläsning av den internationella forskare/kliniker som tilldelats det prestigefulla Jan Lindhe Award inom parodontologi och oral implantatbehandling.

  • 09 maj - 10 maj   2014
  • Kajsa H Abrahamsson, Sweden Iain Chapple, England Jan Derks, Sweden Anders Ekfeldt, Norway Adrian Guerrero, Spain Lisa Heitz-Mayfield, Australia David Herrera, Spain Bruno Loos, The Netherlands Panos Papapanou, USA Irena Sailer, Switzerland Frank Schwarz, Germany Anton Sculean, Switzerland Andreas Stavropoulos, Sweden Ricardo Teles, USA
  • Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i samarbete med Scandinavian Society of Periodontology