Stockholm, Clarion Hotel Sign

Tips och ideer på att driva klinik

Under ledning av Peter Johansson får du och dina kollegor möjlighet att dela erfarenheter och få nya perspektiv på hur man driver klinik.
Utmanande frågeställningar och tid för diskussioner väcker garanterat tankar och blir en inspirationskälla till att utveckla dig och din verksamhet. Kursen är interaktiv med ett dynamiskt innehåll vilket innebär att den anpassas utifrån kursdeltagarnas önskemål. För att få en optimal kursupplevelse kommer du att kunna påverka vilka ämnen som du anser är mest intressanta, där du vill fördjupa dina kunskaper.

Kursplan:

Kursdeltagare och kursledare väljer tillsammans 4-5 intressanta/relevanta ämnen som listas här

 • Kreativ prissättning
 • Finansiering och avtal vid köp/sälj av klinik
 • Klinikens värdering och hur den påverkas
 • Budgetering
 • Rekrytering. Löner. Förmåner
 • Affärsidé, vision och mål
 • En typisk klinik, resultat och balansräkning
 • Ledarskap, motivera och utveckla din personal
 • Prioritera och undvik stress
 • Skatteeffekter av vinstdisponering
 • Förstå årsredovisning
 • Att göra en investeringskalkyl
 • Pensioner och placering
 • Kunskapsföretags marknadsföring
 • Logistik och resursoptimering
 • Utveckla teamet, förbättra kreativiteten

 

Föreläsare:

Peter Johansson, civilekonom, Enköping.
Peter har 30 års erfarenhet av företagsledning och i dentalbranschen sedan 1996. Vinnare i SM i ekonomi 1988.

Kontakt:

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller maila till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

Tandläkare  och personal på ägarledda klinikerAlla kurser från
STF

 • 04 okt - 05 okt   2019
 • Peter Johansson, civilekonom, Enköping.
 • Sveriges Tandläkarförbund