Göteborg

Tobaksavvänjning- hälso och Sjukvårdens roll och ansvar

Tobaksavvänjning – hälso och sjukvårdens roll och ansvar

Kursen behandlar tobakens katastrofala hälso- och miljöeffekter, hur kombinerade tobakspreventiva insatser på olika nivåer leder till framgång samt senaste forskningen, utvecklingen och insatser inom tobaksprevention så som Tobacco Endgame/Rökfritt Sverige 2025. Vidare kommer eftermiddagen ägnas åt tobaksavvänjningens grundpelare för att lyckas.  Få konkreta tips och råd för hur du genom samtal når fram och påverkar patienten till ett mer hälsosamt liv.

Innehåll

Förmiddag:

  • Tobaksrökningens extrema farlighet
  • Läkares ansvar och medverkan i det tobaksförebyggande arbetet
  • Vilka grupper röker mest i Sverige och hur når vi dessa grupper (gruppdiskussion)?

Eftermiddag:

  • Tobakssamtal på några minuter: ”Enkla råd” (identifiera, råda och hänvisa)
  • Kvalificerad rådgivning och behandling, hur går det till?

FöreläsareAlla kurser från
Ptj

  • 20 mar 2019
  • Per Haglind Docent Tidigare stadsläkare och Birgitta Nydahl Svärd Leg. Sjuksköterska Diplomerad tobaksavvänjare
  • Praktikertjänst