Malmö, Quality Hotel View

Trauma – reponera, fixera och följ upp

Strax innan stängning ringer sista patienten för dagen, cykelolycka där patienten i telefon uppger kraftig smärta i käkleden och en utslagen tand. Hur och vad gör du akut? Vilka uppföljningstider gäller?

Under dessa två kursdagar kommer föreläsarna att gå igenom trauma i primära och permanenta bettet samt ansikts- och käktrauma. Trauma kan vara mycket omtumlande för patienten som är smärtpåverkad och tagen av händelsen. Det är då viktigt att på ett effektivt sätt göra en systematisk undersökning och säkerställa diagnos. Vilka behandlingsprinciper är det sedan som gäller akut respektive på lång sikt? Kursen syftar i att ge verktyg för adekvat akut omhändertagande och stärka kunskaperna inom trauma.

Kursplan 

 • Undersökning
 • Diagnostik
 • Konkussion
 • Luxationsskador
 • Extrusion och instrusion
 • Exartikulation
 • Komplicerad/okomplicerad kronfraktur
 • Rotfrakturer
 • Käktrauma
 • Mjukvävnadsskador
 • Behandlingsprinciper
 • Uppföljningstider
 • Kliniska fall


Alla kurser från
STF

 • 11 mar - 12 mar   2021
 • Daniel Danielsson, övertandläkare käkkirurgi, Georgios Tsilingaridis övertandläkare pedodonti, Alina Wikström övertandläkare endodonti
 • Sveriges Tandläkarförbund