Göteborg

Tycker du att rotbehandling och implantat är specialistjobb?

Vi har kursen som ger full pay back för dig och dina patienter. Du kan göra mer än du tror! Tänk på att kvarlämnade bakterier efter fullbordad rotfyllning utgör en allvarlig hälsorisk. Noggrann rensning måste kompletteras med effektiv antiseptik. Varför är 2,5 miljoner rotfyllda tänder i en svensk population infekterade?Under kursen kommer vi att fokusera på konkreta och enkla tips om hur du snabbt åstadkommer symptomfrihet vid värk samt det övergripande målet vid rotbehandling, en steril rot med varaktigt skydd mot bakterier. Du kommer att få se att zinkoxid-eugenol med tillsats av några milligram formaldehyd är vida överlägset kalciumhydroxid och de antiseptika som vanligen används. Detta baseras på resultat från moderna kliniska studier och omfattande klinisk erfarenhet.

Du kommer att få lära dig hur du sparar tid och pengar, både för dig och din patient! Under kursen kommer vi att gå igenom:

⚫ Diagnos och väsentliga ställningstaganden

⚫ Rensningsmetodik, video

⚫ Apikalt dränage i stället för rotspetsoperation?

⚫ Akutbehandling

⚫ Överskott. Åtgärder

⚫ Prognos

⚫ Val av implantat

⚫ Fallbeskrivningar

Vi får i oss ca 10 mg formaldehyd dagligen via födan. Det bryts ned i kroppen och ackumuleras ej. Du bör ge patienten korrekt information och erbjuda fritt val mellan konventionell metod och antiseptisk metod, som bygger på formaldehydens effektivitet. De vetenskapliga resultaten är obestridliga och den beprövade erfarenheten är imponerande. Behandlingen görs i 1-2 sittningar.

Så här står det i tandvårdslagen:

3 a § Vården och behandlingen ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

3 b § Patienten ska få information om  tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds. 

Kurs i Göteborg, centralt i Vasastaden 20/4 kl. 14.30-16.30

Anmälan: nilinor@gmail.com senast 10 april. Avgift:1500:- inkl moms. Max 15 deltgare.

Arrangör: www.endodontiskasallskapet.se

Efter kursen inbjuds deltagarna till mingel och drink i Daniels Rigsjös moderna praktik i Nordstan.  • 20 Apr 2018
  • Nils Norrsell, Daniel Rigsjö
  • Svenska Endodontiska Sällskapet, administratör: Carl T Ek