Halmstad, Tylösand

Tylösandsdagarna 2016 ”Fatta Rätt – Jobba Lätt”

DSCN2468

En av de mest besökta konferenserna inom svensk odontologi. Under årens lopp har protetikintresserad tandvårdspersonal träffats i Tylösand under såväl vetenskapliga som sociala former. Här ges unika möjligheter till kollegialt utbyte mellan specialister, protetikintresserade allmäntandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker. Ja, hela teamet har här chansen att lyssna på aktuella föreläsningar i ämnesområdet samt tillfälle att träffa våra leverantörer i dentalbranschen.

Kursmål

Årets tema ”Fatta Rätt – Jobba Lätt” har en titel som förpliktigar. I min egen kliniska vardag ställs jag ofta inför ett antal val och mer eller mindre komplicerade patientmöten. Hur kan jag hantera de situationer som uppstår för att både jag själv, min tandsköterska och vår patient ska uppfatta behandlingen som ”lyckad”? Finns det verktyg som kan hjälpa oss i detta? Jag tänker ibland på Bertrand Russels bevingade ord: ”Felet med världen är att de dumma är så självsäkra och de kloka så fulla av tvivel”. Att känna sig lite tvivlande kanske inte alltid är så dumt…
Jag är dock helt säker på att våra duktiga föreläsare kommer att ge flera tips och idéer till hur vi på ett professionellt och empatiskt sätt kan hantera alla de val och behov av beslut som vi ställs inför under vår yrkesutövning.Alla kurser från
Tylösandsdagarna

  • 14 sep - 16 sep   2016
  • Se program
  • SFOP/Tylösandskommtén