Göteborg, Hotel Riverton

Undersökningen – nyckeln till framgångsrik behandling

Undersökningen utgör ofta cirka 50 procent av teamets vardag. Undersökningen avgör till stor del hur tandhälsan ska säkerställas. Hur gör man den perfekta undersökningen och vad ingår? Frågorna är högaktuella idag, då tandsköterskor och tandhygienister ofta gör undersökningen istället för tandläkaren. Förbättra din förmåga att undersöka och utreda på denna kurs.
 • Undersökning, Rev-US, Sanerings-US, Akut-US, Hälsobedömning, Screening och Utredning. Många namn för samma sak eller helt olika innehåll?
 • Akuta patienter – ”en pina” eller en möjlighet till nya nöjda patienter. Hur då?
 • Nya patienter – spännande och oskrivna blad
 • Telefonanamnes – en väl dokumenterad telefonintervju ger en säkrare och bättre behandling
 • Munhälsobedömning: Vad ska den innehålla för att effektivt kunna hitta avvikelser som bör föranleda en fördjupad utredning?
 • Hur ser utredningen ut när du hittat en avvikelse?
 • Hjälpmedel för hälsobedömning och utredning
 • Hur bygger man en patientstock med nöjda patienter?
 • Varför lyckas tandvården få evidens för nyttan av hälsokontroller när sjukvården hela tiden misslyckas? (Cochran Skandinavien)
 • Ska vi undersöka ”friska” patienter regelbundet?
 • Subjektiva och professionella behandlingsbehov, hur kan båda inkluderas i undersökningen?
 • Tidboken som viktigt arbetsredskap


Alla kurser från
STF

 • 12 mar - 13 mar   2020
 • Peter Troberg, tandläkare, Nyköping och Johan Segerström, övertandläkare, Uppsala
 • Sveriges Tandläkarförbund