Stockholm, Hotel Skeppsholmen

Vad kunde man gjort 5 år tidigare?

Här kan allmäntandläkare och specialister tillsammans diskutera varför vårdbehov uppstår och hur vi kan förhindra detta med förebyggande åtgärder i tid och med motiverade patienter. Det görs ett bra arbete i tandvården som visat sig, även vetenskapligt, ge en ökad oral hälsa. Ändå är behovet av både tandvård och specialisttandvård stort. Varför?

 • Varför sjönk Vasa? Pengar fanns. Erfarenhet saknades. Tid fanns. Vasa seglade trots vetskap om brister.
 • Tandhälsan har blivit bättre och vi borde ha mer tid för att reflektera över vad som går fel när:
  – Sekundärkaries blir med tiden ett större problem än primärkaries. Varför?
  – Parodontitpatienter skulle vara hjälpta av tidiga insatser och även remitteras tidigare än nu
  – Revidering av rotfyllningar är ofta en remissanledning till specialisttandvården. Hur kan vi lyckas oftare redan första gången?
 • Tandläkare är bra på att upptäcka karies och behandlar tidigt små manifesta angrepp (d2 till d3) medan man lämnar generella och omfattande erosions- och slitageskador ocklusalt utan åtgärd med risk för sänkt betthöjd, pulpaengagemang och i värsta fall tandförluster
 • Tandlossning orsakad av belastning ser ofta ut som parodontit och är ibland svårt att dierentialdiagnostisera
 • Patienter lever längre och önskar att deras tänder ska fungera och se ut som de gjorde när de var 30 år. Hur bör behandlare planera sina insatser?


Alla kurser från
STF

 • 27 feb - 28 feb   2020
 • Fred Hocker, forskningschef, Vasamuseet Stockholm Maria Granevik-Lindström, övertandläkare, Uppsala Ingrid Jönsson-Ring, övertandläkare, Uppsala Johan Segerström, övertandläkare, Uppsala Kjerstin Bondjers Garming, övertandläkare, Falun
 • Sveriges Tandläkarförbund