Stockholm, Elite hotel Carolina Tower

Våld i nära relationer och barn som far illa

Genom utbildning kan man lära sig att arbeta förebyggande på ett effektivt sätt. Kursdagen ger ökad kunskap i hur du kan upptäcka, bemöta och agera i mötet med våldsutsatta personer och barn.

  • Våld i nära relationer och barn som far illa ur ett globalt och svenskt samhällsperspektiv
  • Hur ska vi upptäcka problematiken och bemöta och agera i mötet med våldsutsatta personer
  • Våldets uttrycksformer, kännetecken samt konsekvenser ur ett individperspektiv (för vuxna och barn)
  • Yrkesspecifik kunskap riktad till personal inom tandvården
  • Olika aktörers ansvarsområden och samverkan diskuteras
  • Övningar gällande att fråga om våld i anamnesen på tandvårdskliniken samt att skriva orosanmälan


Alla kurser från
STF

  • 17 apr 2020
  • Therese Kvist, specialisttandläkare Pedodonti / Odont. Dr, Stockholm
  • Sveriges Tandläkarförbund