Stockholm, Clarion Hotel Sign

Var finns karies? Vad händer sedan?

Kariesdiagnostik – en allt större del av tandhygienistens vardag. Som tandhygienist identifierar du dagligen kariesangrepp, med synen, en taktilförmåga och röntgenteknik. Vad är det du egentligen ser och när är det lämpligt att laga? På den här kursen lär vi oss mer om aktiva kariesangrepp och deras möjliga behandling i den kliniska vardagen.

  • Hur ser kariesangrepp ut och hur diagnosticeras de?
  • Möjliga val mellan non-operativ och operativ behandling
  • Hur är kariesangreppets egentliga utbredning i förhållande till röntgenbilden?
  • Hur sondera ett kariesangrepp?
  • Är alla kariesangrepp mjuka och vad är det som är mjukt?
  • Vad fluorid gör med tandvävnaden
  • Demonstrationer och grupparbeten


Alla kurser från
STF

  • 19 mar - 20 mar   2020
  • Karin Sunnergårdh-Grönberg, övertandläkare, docent, Umeå
  • Sveriges Tandläkarförbund