Stockholm, Scandic Park

Var sitter smärtan? Odontologiskt?

Målsättningen med kursen är att lära sig ställa liknande frågor som i kurstiteln. Att kunna göra en klinisk undersökning, så att rätt diagnos kan ställas vad gäller smärtpatienter.

Kursplan

Vi ger deltagarna vår syn på omhändertagandet av smärtpatienter från den första kontakten i telefonen, till behandling och uppföljning. Relevanta uppgifter att få besvarade:

 • Är tillståndet akut, kanske krävs det medicinskt omhändertagande i första hand?
 • Akuta symtom som feber, påverkat AT, stor blödning?
 • Hur länge och i vilken grad har besvären funnits?
 • Har patienten besökt mottagningen tidigare?
 • Har patienten besökt annan klinik? Kopior på journal?
 • Önskemål om tider och behandlare?
 • Planerad tidsåtgång, medicinlista?
 • Smärtanamnes: när var hur, region, VAS mm. Allmän anamnes
 • Käkkirurgisk/allmänmedicinsk undersökning. Bettfysiologisk. Endodontisk
 • Diagnostiken innehåller kortfattat de olika diagnoserna som kan förekomma vid smärttillstånd. Även tentativa diagnoser, differentialdiagnoser
 • Behandlingsmetoder som berörs: Kirurgiskt tema t.ex. tumörer, cystor och bettfysiologiskt perspektiv, endodontiskt perspektiv

Föreläsare

Carina Krüger Weiner, klinikchef, ötdl. spec. käkkirurgi, Eastmaninstitutet,
Mikael Silfverberg, bitr. ötdl. btr. klinikchef, Karolinska Institutet
Nikolaos Christidis, docent, universitetslektor, övertandläkare, Karolinska Institutet

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

TandläkareAlla kurser från
STF

 • 18 okt 2019
 • Carina Krüger Weiner, klinikchef, ötdl. spec. käkkirurgi, Eastmaninstitutet, Mikael Silfverberg, bitr. ötdl. btr. klinikchef, Karolinska Institutet Nikolaos Christidis, docent, universitetslektor, övertandläkare, Karolinska Institutet
 • Sveriges Tandläkarförbund