Stockholm, Scandic Park

Var sitter smärtan? Psykologiskt?

Lär dig att förstå och handlägga patienter med smärta i ansikte och käkar, där de odontologiska diagnoserna redan utretts och behandlats. Men symptom kvarstår. Föreläser gör Åsa Nilssone, som förutom leg psykoterapeut, även är författare till en rad uppmärksammade böcker, romaner och facktitlar inom mindfulness och DBT-behandling.

 • Att se patienten ur ett annat perspektiv
 • Vad står smärtan för?
 • Att ställa rätta frågor
 • Vilka är de rätta frågorna?
 • Varningssignaler?
 • Mediciners påverkan
 • Hur kan vi i tandvårdsteamet hjälpa?
 • När, var och hur kan vi remittera till psykvården?


Alla kurser från
STF

 • 14 feb 2020
 • Åsa Nilsonne, psykiatriker, psykoterapeut, professor emeritus, kriminalförfattare.
 • Sveriges Tandläkarförbund