Stockholm, Scandic Park

Var sitter smärtan? Psykologiskt?

Lär dig att förstå och handlägga patienter med smärta i ansikte och käkar, där de odontologiska diagnoserna redan utretts och behandlats. Men symptom kvarstår. Föreläser gör Åsa Nilsonne, som förutom leg psykoterapeut, även är författare till en rad uppmärksammade böcker, romaner och facktitlar inom mindfulness och DBT-behandling.

Kursplan

  • Att se patienten ur ett annat perspektiv
  • Vad står smärtan för?
  • Att ställa rätta frågor
  • Varningssignaler
  • Mediciners påverkan
  • Hur kan vi i tandvårdsteamet hjälpa?
  • När, var och hur kan vi remittera till psykvården?


Alla kurser från
STF

  • 18 feb 2022
  • Åsa Nilsonne, psykiatriker, psykoterapeut, professor emerita och kriminalförfattare
  • Sveriges Tandläkarförbund