Stockholm

Vård i regnbågens alla färger – hbtq-kompetens praktiken

Vård i regnbågens alla färger – vad innebär ett hbtq-kompetent bemötande i praktiken?

Personal inom vård och omsorg är experter på bemötande – men vad innebär egentligen ett hbtq-kompetent bemötande i praktiken? I denna kurs ingår grundläggande kunskap kring kön och sexualitet, fördjupad reflektion och kunskapsdelning. Vilka oskrivna regler finns i våra verksamheter? Hur påverkar de vilka patienter och kollegor som känner sig hemma i verksamheten? Vilket bemötande, arbetssätt och rutiner kan vi använda för att skapa en så jämlik vård och omsorg som möjligt?

Utbildningens tyngdpunkt ligger på praktisk kunskap i att arbeta inkluderande. Genom case-diskussioner undersöker vi bemötande och olika arbetssätt.

Innehåll

Begreppsgenomgång, med fokus på kön, sexualitet och hbtq – vad betyder alla orden?
Hbtq-personers specifika erfarenheter och behov i vårdsituationer
Konkreta tips för ett likvärdigt bemötandeAlla kurser från
Ptj

  • 05 apr 2019
  • Utbildare från RFSL:s Stockholmsavdelning
  • Praktikertjänst