Lund, Grand Hotel

Vårdagar i Lund – Hållbar vård i komplexa situationer!

Södra kursnämnden bjuder in alla i tandvårdsteamet till två innehållsrika Lundadagar. Kom och avnjut äkta Lundensisk miljö och stilla din kunskapstörst! Vårens kursdagar bjuder på hållbarhet ur olika perspektiv när våra föreläsare väver samman hållbar vård med vård som håller.

 • Miljö
 • Hygien
 • Kombinationsprotetik
 • Komplicerade fall
 • Komplicerade patienter
 • Sköterskeperspektiv
 • Hygienistperspektiv
 • Komplikationer och lösningar

Föreläsare:

Mattias Goldman, hållbarhetschef på Sweco, Stockholm

Mattias Goldmann är en välkänd inspiratör och driven moderator inom klimat, energi och hållbarhet. Har fått titeln ”Mäktigast i Hållbarhetssverige”.

Mikael Zimmerman, docent, Hässleholm

Hygien och smittskydd går hand-i-hand med miljö i tandvården. Idag handlar det om att undvika alla situationer där det annars kan finnas risk för att behöva använda läkemedel. Vad ska vi tänka på för att ge en hållbar vård?

Per Vult von Steyern, professor/övertandläkare i protetik, Malmö

Aspekter på hållbar vård inom fast och avtagbar protetik inkl kombinationsprotetik både vad gäller tekniskt förfarande och materialhantering.

Ann Marie Roos Jansåker, övertandläkare i parodontologi, Karlskrona

 • Parodontit/periimplantit
 • Riskfaktorer
 • Nya klassifikationer inom parodontologin
 • Hållbar parodbehandling

Dublin Bombers tandvårdens irländare förgyller torsdagens kvällsvard!Alla kurser från
STF

 • 20 maj - 21 maj   2021
 • Se program
 • Sveriges Tandläkarförbund