Lund, Grand Hotel

Vårdagar i Lund

Södra kursnämnden inbjuder alla i tandvårdsteamet till två innehållsrika Lundadagar. Kom och avnjut äkta Lundensisk miljö och stilla din kunskapstörst!

Från undersökning till efterkontroll. Så lyder 2019 års tema för vårdagar i Lund och inriktar sig på implantatpatienten och teamets samarbete kring behandlingen.

 • Tandläkarnas föreläsningar följer behandlingsgången från undersökning till efterkontroll.
 • Tandhygienisternas föreläsningar inriktas på fördjupande kunskap kring implantatbehandlingen samt
  behandling av såväl peri-implantit som övrig parodontal behandling
 • Tandsköterskornas föreläsningar inriktas på fördjupande kunskap kring implantatbehandlingen, samt ge kunskap i
  att medverka i operationsdelen och kunskap om förebyggande av peri-implantit/parodontit.

Pernilla Larsson Gran, övertandläkare i protetik, Norrköping

Jenö Kisch, övertandläkare i protetik och parodontologi, Malmö, Helena Ahlberg och Marie Jönsson, op-tandsköterskor, Malmö

Ann Marie Roos Jansåker, övertandläkare i parodontologi, Karlskrona

David Eberhard, överläkare psykiatri, Stockholm

 • Psykiatri för alla
 • Uppfostring
 • Kränkning

Information

Middag torsdag ingår. Bo med rabatt på Grand Hotell, uppge kod 329 961, 046-280 61 00 eller Hotell Lundia, uppge kod 329 962, 046-280 65 00

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Cecilia Karlsson på 08-6661543 eller Sofia Ekenberg på 08-6661544 .
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

All tandvårdspersonalAlla kurser från
STF

 • 16 maj - 17 maj   2019
 • Pernilla Larsson Gran, övertandläkare i protetik, Norrköping, Michael Braian, tandläkare och tandtekniker, Malmö, Gunilla Andersson docent i käkkirurgi, Malmö, Peter Abrahamsson, övertandläkare i käkkirugi, Halmstad, Jenö Kisch, övertandläkare i protetik och parodontologi, Malmö, Helena Ahlberg och Marie Jönsson, op-tandsköterskor, Malmö, Ann Marie Roos Jansåker, övertandläkare i parodontologi, Karlskrona, David Eberhard, överläkare psykiatri, Stockholm