Malmö

Vårdhygien i tandvården för att säkerställa patientsäkerheten

Bli inspirerad och få kunskap om hur du kan säkerställa patientsäkerheten och en god arbetsmiljö. Ingrid Olsson, konsult och föreläsare inom vårdhygien, tidigare hygiensansvarig på Ftv, kommer att prata om ämnesområdena:

  • Smittämnen, smittvägar, antibiotikaresistens.
  • Basala hygienrutiner egenkontroller.
  • Maskinparken på kliniken vilka krav/kontroller ställs.
  • Höggradigt rena och sterila produkter samt förvaring.
  • Logistiken helhetsperspektivet.
  • Behandlingsrumsrutiner.


Alla kurser från
Plandent

  • 11 jun 2020
  • Ingrid Olsson
  • Plandent