Luleå

Vårdhygien i tandvården

Vårdhygien i tandvården för att säkerställa patientsäkerheten

ÄMNESOMRÅDEN
• Smittämnen, smittvägar, antibiotikaresistens.
• Basala hygienrutiner egenkontroller.
• Maskinparken på kliniken vilka krav/kontroller ställs.
• Höggradigt rena och sterila produkter samt förvaring.
• Logistiken helhetsperspektivet.
• Behandlingsrumsrutiner.

DET HÄR FÅR DU MED DIG EFTER KURSEN
• förslag på riktlinjer utifrån lagar och föreskrifter för tandvårdsteamet.
• insikt om vikten av att upprätthålla hygienrutiner för att minimera smittspridning.
• förslag på hur man ska påbörja arbetet med dokumentation av hygienrutiner i verksamheten.

FÖRELÄSARE INGRID OLSSON
Konsult och föreläsare inom vårdhygien. 

Ingrid Olsson, med ett brinnande intresse för ämnet vårdhygien i tandvården, vill inspirera och dela med sig av sina kunskaper och mångårig erfarenhet för att säkerställa patientsäkerheten och en god arbetsmiljö.

Föreläsare: Ingrid Olsson

Tidigare hygienansvarig tandsköterska för Folktandvårdsklinikerna i Halland. Utbildad i mikrobiologi och sjukhushygien vid universitetet i Linköping. Vann Hygienpriset 2013.Alla kurser från
Plandent

  • 03 sep 2019
  • Ingrid Olsson
  • Plandent