Stockholm, Tändstickspalatset

Växelbettets ortodonti och interceptiv behandling

Hur skapar du en kliniskt användbar grund så att du självständigt och med självförtroende ska kunna övervaka dina barnpatienters bettutveckling? Lär dig veta om, när, var och hur du ska ingripa, alternativt när det kan vara lämpligt att kontakta en specialist i ortodonti. Kännedom om ansiktets och käkarnas normala växt, bettutveckling och funktion gör det lättare för dig att förstå och känna igen när något är på väg att gå fel.

  • Diagnosticera tandväxlingsavvikelser samt avgöra huruvida dessa behöver åtgärdas interceptivt eller korrektivt av dig eller om patienten ska remitteras till specialist.
  • Aktivt förhålla dig till och diagnosticera numeriska variationer i tandantal samt till trång respektive glesställning. Speciell vikt kommer att läggas vid analys av sambandet mellan trångställning och primära tänders roll som potentiella eruptionshinder.
  • Diagnosticera sagittala, vertikala och transversella avvikelser i växelbettet och det unga permanenta bettet samt analysera dessa avvikelsers samband med eventuell förekomst av dysfunktion i bettet som kan störa eller ytterst omintetgöra normal bettutveckling.
  • Målet är också att du självständigt på kliniken och/eller i samråd med specialist ska kunna behandla ett flertal av de bettavvikelser som inte är specialistfall med avtagbar eller enklare fast apparatur.


Alla kurser från
STF

  • 06 dec - 07 dec   2021
  • Mats Larsson, specialisttandläkare, Luleå
  • Sveriges Tandläkarförbund