Malmö

Vetenskap och klinik i samverkan

Syftet med konferensen är att bidra till framtidens forskningsområden. Den största volymen tandvård sker inom allmäntandvården, där forskningen inte är lika stark som inom specialisttandvården. Därför är ett fokusområde att lyfta och bredda den akademiska kompetensen inom allmäntandvården. Vi hoppas med dessa konferensdagar skapa en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården.

Dagens tandvård är ett resultat av tidigare forskning och utveckling. Morgondagens tandvård behöver dagens forskning och utveckling, som tydligare och med större kraft kan bidra till en bättre tandvård. Därutöver bidrar forskning och utveckling till lärande på våra arbetsplatser och ger ett oftast ett mer lustfylld arbete och bidrar till personlig utveckling. Akademiskt arbete och utveckling är därför nödvändiga hörnstenar i tandvården, för våra patienter likväl som för vår personal. Därför är det viktigt att tandvårdspersonal ute på klinikerna, vårdgivare inom både privat och offentlig verksamhet, akademi och näringsliv samverkar för att forma den framtida tandvården.

Svenska Tandläkare-Sällskapet vill med detta tema lyfta frågan hur vi bäst tar till vara Sveriges unika möjligheter för att leva upp till att möjliggöra en god oral hälsa och välbefinnande för befolkningen.

Program

Torsdag 4 april

09.00 – 10.00
Kaffe och registrering

10.00 – 10.10
Svenska Tandläkare-Sällskapet inleder dagen

10.10 – 11.00
Beyond the bridge: the craft of building practice from knowledge
John Gabbay och Andrée Le May, Professors, United Kingdom.

11.05 – 11.55
Bringing Clinicians and Researchers Together
Cyril Meyerovitz, professor, regionchef för forskningsnätverket National Dental Practice-Based Research Network, NorthEast Division, USA.

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 13.30
SkaPa
Lars Gahnberg, professor, registerhållare för Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa) Karlstad.

13.35 – 14.30
Möjligheten att bedriva klinisk forskning, eget/andras incitament och finansiering
Göran Friman, med dr/privattandl/bedömningstandl, Karlstad
Julia Lam, doktorand/tandl, Malmö univ/FTV Skåne, Hässleholm
Aida Ajan, doktorand/ST-tandl käkkirurgi, Linköping
Maria Skalsky-Jarkander, spec. Pedodonti/privattandl, Stockholm
Bengt Franzon, doktorand, tandl, Malmö/Stockholm

14.35 – 15.15
Etik i klinisk forskning
Margareta Molin Thorén, professor Oral protetik, Umeå.

15.15 – 15.45
Kaffepaus

15.45 – 17.00
Viktigt på riktigt. Patientens och behandlarens röst i forskningen
Sofia Tranaeus, professor, avdelningschef, SBU, Stockholm.
Metodologi, vad ska man tänka på när man ägnar sig åt klinisk forskningsverksamhet?
Helena Domeij, projektledare SBU, Stockholm.

19.00 MIDDAG PÅ RÅDHUSET

Fredag 5 april

08.30 – 09.00
Svenska Tandläkare-Sällskapet sammanfattar dag ett

09.00 – 09.40
Hur bryggar vi mellan klinik, forskning och industri?
Björn Delin, VP Clinical and Scientific Affairs, Dentsply Sirona implants, Göteborg

09.45 – 10.20
KOF Syd: Projekt och principer
Dan Ericson, professor Kariologi, samordnare Klinisk odontologisk forskning – KOF Syd, Malmö.

10.20 – 10.50
Kaffepaus

10.50 – 11.25
Praktikbaserat forskningsnätverk – Kan man lämna kvar karies under fyllningen?
Annika Julihn, med dr/specialist Pedodonti, Akademiskt barntandvårdscentrum, Stockholm och Hans Sandberg, allmäntandläkare/med dr, Trosa.

11.30 – 12.00
Kartläggning av tandläkares och tandhygienisters uppfattning om kunskapsbehov inom tandvården
Thomas Jacobsen, ordförande för regionalt programområde tandvård i Västra sjukvårdsregionen och Ulla Wide, leg psykolog, docent Avd. för odontologisk psykologi och folkhälsa Inst. Odont, Sahlgrenska Akademin, Göteborg.

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 14.30
Vilka förutsättningar och möjligheter finns för att öppna ”elfenbenstornens portar”? Erfarenheter och tips på vägen
Lars Olsson, Näringspolitisk chef Privattandläkarna, AnnaCarin Dahlgren, Tandvårdsdirektör FTV Östergötland,
Gunnel Håkansson, Ordf Nationellt programområde Tandvård, Per Vult von Steyern, professor Oral Protetik, Malmö Universitet, Pernilla Larsson Gran, specialist Oral Protetik, FTV Östergötland, Thomas List, professor, Malmö Universitet, Jon E. Dahl, VD NIOM, Oslo, och professor, Universitetet i Oslo, Cyril MeyerovitzJohn Gabbay och Andrée Le May.

14.30 – 15.30
Kaffe inkl speed-dating där elfenbenstornens portar öppnas
Möjlighet för kliniker och forskare att mötas och diskutera samverkan.

15.30 – 16.00
Återkoppling på speed-datingen samt avslutningAlla kurser från
STF STS

  • 04 apr - 05 apr   2019
  • Se program
  • Svenska Tandläkare-Sällskapet