Darjeeling och Sikkim, Indien

Workshop i medicin och odontologi

Häpnadsväckande positiva resultat uppnås vid många kroniska smärttillstånd där läkaren, tandläkaren, sjukgymnasten och patienten tidigare gett upp om en positiv förändring. Utgående från en bio-psyko-social helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus. OMT, ortopedisk manuell terapi, är en revolution när det gäller behandling av kronisk smärta. Höghöjdsmedicin är allt aktuellare eftersom fler och fler svenskar klättrar i berg. Denna del hålls på legendariske Tenzings Bergsklkättrarskola i Darjeeling.
Privat tilläggsresa till det mycket intressanta kungadömet Bhutan där Gross National Happiness är ledstjärna.Alla kurser från
Curomed

  • 20 mar - 27 mar   2020
  • Björn och Ulrika Aasa, fysioterapeuter
  • Curomed